Kontratatzaile profila

Egiluze Jandolamendi upm 41. zkian, kokatutako 2 loteen baso aprobetxamendua 

Espediente-zenbakia: B37-T2014-2 

Kontratu mota: Beste batzuk

Prozedura: Negoziatua, publizitaterik gabe

Epemuga:  

Esleipena: Arrunta.

Loteka banatuta eta lote kopurua: Bai. 2 lote:

- 3. lotea – Aiomandorreta parajea- 42e02003 eta 42e02004 zenbakidun unadak.
- 4. lotea- Argintxaboleta parajea- 42e03015 zenbakidun una.

4. Lizitazioaren urteroko gehinezko oinarria.
- 1 Lotea: Aprobetxamendu tasa: 41 € gehi BEZ (% 12)
- 2 Lotea: Aprobetxamendu tasa: 210 € gehi BEZ (% 12)

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: